Priser, betaling og rabat

 

Priser 2021/22

EFTERÅR 21
forfaldsdato 15.08.21

FORÅR 22
forfaldsdato 01.01.22

Instrumental- og sangundervisning, HOLD*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

2.650 kr.

2.650 kr.

Instrumental- og sangundervisning, SOLO*
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

3.490 kr. (rabat ikke mulig)

3.490 kr. (rabat ikke mulig)

Consortgruppen
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

  800 kr.

800 kr.

Verdensmusikensemblet
15 gange pr. semester. Forlængelse mulig i foråret.

1.550 kr.

1.550 kr.

Ensembledans
8 gange pr. semester, forlænges evt. efter aftale

  910 kr.

 910 kr.

Repetition
5 gange.

1.580 kr.

1.580 kr.

Tegnehold
12 gange pr. semester.

  910 kr.

  910 kr.

Malehold
12 gange pr. semester.

1.390 kr. 1.390 kr.

 

   

*) Hold: 2-3 deltagere i 50-75 minutter pr. uge. Solo: 25 minutter pr. uge.
Skriv gerne ønsker til dag og tidspunkt i bemærkningsfeltet på tilmeldingen. Flere tider kan oprettes efter behov.
Det endelige tidspunkt aftales med læreren inden start.

Sådan betaler du:
Med det betalingsID, mailet til dig i forbindelse med din tilmelding.
Har du mistet koden, kan du få en ny ved henvendelse til kontoret.
Alternativt kan du betale således: (kun hvis ovenstående ikke kan lade sig gøre) 
– Som bankoverførsel til vores bank: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0003054543 eller
– Som indbetalingskort kode 01 konto 3054543. Husk at anføre deltagerens navn.

Betalingsdatoer:
EFTERÅR senest 15. august.
FORÅR senest 1. januar.
Ved start efter sæsonstart er forfaldsdato førstkommende mandag efter tilmelding, dog senest inden første undervisningsgang.

Nedsat betaling: (ikke til soloundervisning)
Der ydes nedsat betaling på 15% til følgende grupper, bosiddende i Frederiksberg og Københavns kommune:

  • Efterlønsmodtagere
  • Pensionister
  • Arbejdsledige
  • Kontanthjælpsmodtagere i henhold til lov om aktiv socialpolitik
  • Personer, som kun modtager lommepenge og bor eller opholder sig på døgninstitution, herunder hospitaler
  • Lærlinge med underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, som modtager SU
  • Personer, der modtager integrationsydelse, starthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge
  • Ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden egen indtægt

Dokumentation skal sendes til kontoret på aftenskolen@musikhoejskolen.dk

Tilmelding og udmeldelse

TILMELDING
Tilmelding er bindende for hele den periode, du tilmelder dig.
Tilmeldingen til EFTERÅRET er åbent fra ca. 15. maj.
Tilmeldingen til FORÅRET er åbent fra ca. 15. november.
Vi sender mail til alle nuværende deltagere, når der er åbent for tilmelding.
Klik på ‘Tilmeldings-knappen’ på siden med det undervisningstilbud, du er interesseret i.
Derefter bliver du ledt hen på en sikker tilmeldingsside, hvor du kan vælge holdet.

UDMELDELSE
Tilmelding er bindende for hele den periode, du tilmelder dig.
Ved fraflytning eller længerevarende sygdom kan udmeldelse imødekommes mod dokumentation og kun skriftligt med én måneds varsel til den 1. i en måned.

Mundtlig udmeldelse og udmeldelse til læreren accepteres ikke.
Udmeldelse kan kun ske til kontoret, pr. post, i kontorets postkasse eller pr. mail til aftenskolen@musikhoejskolen.dk. 

Aflysning og deltagerfravær

Aflysning af undervisning
Ved underviserens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Såfremt undervisningen aflyses, gives erstatningsundervisning, normalt ved forlængelse af sæsonen, eller efter nærmere aftale på holdet. 
Hvis undervisningen permanent overtages af vikar, er det ikke gyldig udmeldelsesgrund.

Hvis undervisningen/arrangementet må aflyses på grund af krig, naturkatastrofer, terror, strejker, snestorm eller epidemier betragtes dette som force majeure, hvormed retten til erstatningsundervisning eller tilbagebetaling af kursusgebyr bortfalder.

Deltagerfravær
Er en deltager syg eller fraværende, erstattes timen ikke.
Afbud gives direkte til underviseren (se kontaktinfo under ‘Vores undervisere’).

Sæson- og ferieplan FORÅR 2021

SÆSONSTART
15 undervisningsgange

Sæsonen skulle være startet mandag 11. januar 2021.
Enkelte lærere underviser online, de øvrige venter til vi må mødes fysisk igen.

Vinterferie (uge 7)

lørdag 13. februar – søndag 21. februar

Påskeferie

lørdag 27. marts – mandag 5. april

St. Bededag

fredag 30. april

Kr. Himmelfartsferie

torsdag 13. maj – fredag 14. maj

2. pinsedag

mandag 24. maj

Grundlovsdag

fredag 5. juni

Sidste undervisningsdag
– mandagshold
– tirsdagshold
– onsdagshold
– torsdagshold
– fredagshold

Pga. coronalukningen afhænger sidste undervisningsdag af startdatoen for det enkelte hold.

Der er mulighed for undervisning til og med 25. juni.

Kontoret har sommerferielukket uge 27-30.

Alle feriedatoer er inklusiv.

Sæson- og ferieplan EFTERÅR 2021

SÆSONSTART

30. AUGUST 2021

Efterårsferie (uge 42)

lørdag 16. oktober – søndag 24. oktober

Sidste undervisningsdag

17. december 2021

Kontoret har sommerferielukket uge 27-30.

Alle feriedatoer er inklusiv.

Instrumentleje

Det er i begrænset omfang muligt at leje instrumenter på Musikhøjskolen. Begyndere har fortrinsret og forsikring er obligatorisk.

Leje af instrumenter aftales med kontoret. Leje pr. md. kr. 90.

Vores undervisere
Anka Zlateva Accordeon, harmonika, spinet, cembalo 6178 2007 Send en mail
Bjørn Kirk Billedkunst 2362 0819 Send en mail
Bo Skjold Christensen Ensemblespil for klarinetter, Blæserensemblet 5194 0997 Send en mail
Hanne Futtrup Klarinet 3012 6059 Send en mail
Helene Jerg Cello 2082 2133 Send en mail
Jeppe Zacho Saxofon   Send en mail
Kathrine Svensmark Koret Lydmur 2971 1993 Send en mail
Kirsten Thomsen Fagot 2446 4106 Send en mail
Mogens Rasmussen Consortgruppen   Send en mail
Kristian Skovgaard Lassen Slagtøj, xylofon, marimba mm. 4041 7184 Send en mail
Lene Abro Dans 2443 3572 Send en mail
Tine Karlshøj-Andersen Tværfløjte 2049 5047 Send en mail
Mads Thorsen Guitar, Elguitar 6027 5724 Send en mail
Maria Lundbak Obo 2993 1837 Send en mail
Olga Magieres Klaver 2613 0504 Send en mail
Radmila Rajic Sang (klassisk og musical) 2814 8845 Send en mail
Rune Lundsgaard Violin, bratsch 2218 5023 Send en mail
Sigrid Damsager Schola Cantorums kor 4140 3213 Send en mail
Solveig Nielsen Repetition/akkompagnement 2046 1356 Send en mail
Tommy Østerlind Violin, bratsch 2183 8285 Send en mail
Administration og bestyrelse

Musikhøjskolens Aftenskole

Smallegade 12
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 20 47 00 75

aftenskolen@musikhoejskolen.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag, torsdag
kl. 10.00-12.00

Kontorets åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.30-16.00
Fredag kl. 9.30-14.00

Musikhøjskolens Aftenskoles administration

Ole Thøger Nielsen – leder ole@musikhoejskolen.dk
Thorbjørn Kjærgaard – souschef tk@musikhoejskolen.dk
Hanne C. Olsen – sekretær hanne@musikhoejskolen.dk
Mette Kirk – sekretær mette@musikhoejskolen.dk
   
 
 

Musikhøjskolens Aftenskoles bestyrelse

  Anka Zlateva – formand
  Lene Abro
  Bo Skjold Christensen
  Kirsten Thomsen
  Sigrid Damsager
  Birgitte Kuhlmann – elevrepræsentant
Vores historie

Musikhøjskolen, (den daværende Københavns Folke Musikskole,) oprettedes efteråret 1931 af Finn Høffding – komponist, teorilærer ved DKDM og formand for DMPF, og Jørgen Bentzon – komponist og jurist ved Højesteret.

Megen inspiration hertil blev hentet hos den tyske musikpædagog Fritz Jöde, som var pioner indenfor folkemusikskolebevægelsen. I 1927, under et ophold i Baden-Baden, havde Høffding og Bentzon overværet Jödes mesterlige indstudering af flerstemmige korværker fra 1500-1600 tallet. Værkerne blev sunget fra bladet af en stor gruppe folkemusikskoleelever ved hjælp af en nodelæsningssystem – Tonica Do – med brug af håndtegn, som anskueliggjorde nodebilledet.

Som beskrevet af Finn Høffding i “Musik” (1967) var de ikke alene opmærksomme på den meget smukke korsang, men også den ”fredelighed, stille musicering, fordringsløse fællesfølelse, idealistiske begejstring og højagtelse for musik.” Efter lange drøftelser blev de enige om at forsøge oprettelsen af folkemusikskolearbejde i Danmark, hvis landsmænd talte Grundtvig og Carl Nielsen; her skulle sådan en bevægelse have gode muligheder. Med folkelig musik forstås al den musik som kan udføres og nydes af lægfolk. Begge anerkendte behov for en musikopdragelse, som sigtede på forståelsen af fortidens og samtidens musik.

Der fulgte et grundigt pædagogisk forarbejde, som resulterede i oprettelsen af folkemusikskolens første hold med 25 elever i november 1931, som foregik ved Københavns Fortsættelseskursus på Ny Carlsbergvejens skole.

14. marts 1932 holdt Fritz Jöde sin første åbne sangtime i Odd-Fellow Palæet, arrangeret af DMPF og Sanglærerforeningen, med holdet fra folkemusikskolen som forsangere. Det blev et tilløbstykke og vakte stor begejstring hos deltagere.

Da loven for Folkemusikskolen blev udarbejdet bestemtes samtidigt Folkemusikhøjskolen begreb således:
En Folkemusikskole er en Musikskole, hvor der holdvis undervises i Hørelære og Korsang saaledes, at ingen kan deltage i Korsangen eller Specialundervisningen uden samtidigt at deltage eller tidligere at have deltaget i Hørelæreundervisningen. Basis for Undervisningen er den folkelige Sang. Formaalet er at give alle Samfundsmedlemmer en musikalsk Opdragelse for en overkommelig Pris (Eleverne betaler 3,00 Kr. pr. Maaned).

I 1933 tilsluttede C.M.Savery sig Københavns Folkemusikskole med en Frederiksbergafdeling jævnsides med afdelinger på Vesterbro, Østerbro, Nørrebro og Christianshavn. Det blev Stor-Københavns Folkemusikskoler.

I en årrække blev Folkemusikskolen (den nuværende Musikhøjskole) drevet af en lederkreds, hvis medlemmer var ledende skikkelser indenfor musikpædagogik eller formidling. De talte Svend G. Asmussen, Lis Jacobsen, Vagn Rehling, Kristian Riis, Herbert Rosenberg og Gerhard Schepelern.

Med tilblivelsen af Fritidsloven i 1968 kunne voksenundervisningen udnytte tilskudsmulighederne fra stat og kommune og tilbyde undervisning i kor, orkester, teori og hørelære, instrumentspil, sang, folkedans og beslægtede fag.

Blandt skolens senere ledere tæller organist Finn Reiff, musikpædagog og folkemusiker Ejnar Kampp og violinist Jakob Thomsen.

I 1978 flyttede Musikhøjskolen til Frederiksberg.

Siden 2001, p.g.a. Folkeoplysningslovens ændringer med et lovkrav om at alle landets aftenskoler skulle ledes gennem foreningsarbejde, har Musikhøjskolens Aftenskole haft sin egen forening bestående af undervisere i Aftenskolen.

Musikhøjskolen tilbyder et dynamisk miljø, hvor alle uanset alder eller kundskaber kan dyrke musik og dans. Huset byder på masser af aktiviteter, bl. a.koncerter, sammenspilsdage og debatarrangementer.

Kilder: ”Jørgen Bentzon ” af Morten Topp, ”Musik og Forskning” 4, 1978, Musikvidenskabelig Inst. ved Københavns Univ. Dansk Musik Tidskrift årgang 1939 – 07.

Pin It on Pinterest

Share This