Priser, betaling og rabat

Priser 2018/19

EFTERÅR 18
forfaldsdato 15.08.18

FORÅR 19
forfaldsdato 01.01.19

Instrumental- og sangundervisning

2.470 kr.

3.300 kr.

Alexanderteknik

2.470 kr.

3.300 kr.

Consortgruppen

740 kr.

990 kr.

Verdensmusikensemblet

1.440 kr.

1.930 kr.

Salsasammenspil

1.330 kr.

1.780 kr.

Ensembledans

1.490 kr.

1.000 kr.

Repetition

1.480 kr.

Tegnehold

670 kr.

670 kr.

Malehold

990 kr.

990 kr.

Du indbetaler således:
– Som bankoverførsel til vores bank: Danske Bank reg.nr. 1551 konto 0003054543 eller
– Som indbetalingskort kode 01 konto 3054543

Betalingsdatoer:
EFTERÅR senest 15. august
FORÅR senest 1. januar
Ved start efter sæsonstart er forfaldsdato førstkommende mandag efter tilmelding.

Rabat:
Der ydes rabat på 15% til følgende grupper, bosiddende i Frederiksberg og Københavns kommune:

  • Efterlønsmodtagere
  • Pensionister
  • Arbejdsledige
  • Kontanthjælpsmodtagere i henhold til lov om aktiv socialpolitik
  • Personer, som kun modtager lommepenge og bor eller opholder sig på døgninstitution, herunder hospitaler
  • Lærlinge med underskrevet uddannelsesaftale
  • Studerende, som modtager SU
  • Personer, der modtager integrationsydelse, starthjælp, ledighedsydelse eller sygedagpenge
  • Ægtefæller til personer i ovennævnte grupper uden egen indtægt

Dokumentation skal sendes til kontoret på mha@musikhoejskolen.dk

Tilmelding og udmeldelse

TILMELDING
Tilmelding er bindende for hele den periode, man tilmelder sig.
Tilmeldingen til EFTERÅRET er åbent fra ca. 15. maj.
Tilmeldingen til FORÅRET er åbent fra ca. 15. november.
Klik på ‘Tilmeldings-knappen’ på siden med det undervisningstilbud, du er interesseret i.
Derefter bliver du ledt hen på en sikker tilmeldingsside, hvor du kan vælge holdet.
Bemærk at både EFTERÅR og FORÅR skal tilmeldes, hvis du ønsker at gå hele sæsonen.

UDMELDELSE
Tilmelding er bindende for hele den periode, man tilmelder sig.
Ved fraflytning eller længerevarende sygdom kan udmeldelse imødekommes mod dokumentation og kun skriftligt med én måneds varsel til den 1. i en måned. Foreligger der ikke en rettidig udmeldelse, hæfter man økonomisk for hele perioden.

Mundtlig udmeldelse og udmeldelse til læreren accepteres ikke.
Udmeldelse kan kun ske til kontoret, pr. post, i kontorets postkasse eller pr. mail til mha@musikhoejskolen.dk. 

Sygdom og fravær
 

Ved musiklærerens fravær søges undervisningen overtaget af en vikar. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, aflyses timen. Om muligt erstattes undervisningen senere. Tilbagebetaling finder sted fra og med tredje aflyste undervisningsgang. Beløb under kr. 100 refunderes ikke. Eventuel refusion finder sted samlet ved sæsonens afslutning. Er en elev syg eller fraværende, erstattes timen ikke. Hvis undervisningen permanent overtages af vikar, er det ikke gyldig udmeldelsesgrund.

Afbud gives direkte til læreren (se kontaktinfo under ‘Vores lærere’).

Sæson- og ferieplan 2018/19

SÆSONSTART

1. SEPTEMBER 2018

Efterårsferie

lørdag 13. oktober – søndag 21. oktober (uge 42)

Juleferie

lørdag 22. december – søndag 6. januar

Vinterferie

lørdag 9. februar – søndag 17. februar (uge 7)

Påskeferie

lørdag 13. april – mandag 22. april

St. Bededag

fredag 17. maj

Kr. Himmelfartsferie

torsdag 30. maj – fredag 31. maj

Grundlovsdag

onsdag 5. juni

2. pinsedag

mandag 10. juni

Sidste undervisningsdag

mandag 17. juni 2019

Kontoret har sommerferielukket uge 28-31.

Alle feriedatoer er inklusiv.

Instrumentleje

Det er i begrænset omfang muligt at leje instrumenter på Musikhøjskolen. Begyndere har fortrinsret og forsikring er obligatorisk.

Leje af instrumenter aftales med kontoret. Leje pr. md. kr. 90.

Vores lærere
Anka Zlateva Accordeon, harmonika, spinet, cembalo 6178 2007 Send en mail
Bjørn Kirk Billedkunst 2362 0819 Send en mail
Bo Skjold Christensen Ensemblespil for klarinetter 5194 0997 Send en mail
Caspar Hesselager Klaver 3070 1289 Send en mail
Eva Holck Obo 3057 6707 Send en mail
Hanne Futtrup Klarinet, ensemble 3012 6059 Send en mail
Helene Jerg Cello 2082 2133 Send en mail
Jens Elbøl Nielsen Elbas 2627 8340 Send en mail
Jeppe Zacho Saxofon 2567 0923 Send en mail
Kirsten Thomsen Fagot 2446 4106 Send en mail
Kirstine Lindemann Blokfløjte, Consortgruppen 2255 1058 Send en mail
Kristian Skovgaard Lassen Slagtøj, xylofon, marimba mm. 4041 7184 Send en mail
Lene Abro Dans 2443 3572 Send en mail
Mads Johansen Tværfløjte, Alexanderteknik 4033 0897 Send en mail
Mads Thorsen Guitar, Elguitar 6027 5724 Send en mail
Merete Ziegler Guitar, sammenspil 3677 3615 Send en mail
Mikkel Aagaard Nielsen Trækbasun 4270 0182 Send en mail
Olga Magieres Klaver 2613 0504 Send en mail
Radmila Rajic Sang (klassisk og musical) 2814 8845 Send en mail
Rune Lundsgaard Violin, bratsch 2218 5023 Send en mail
Sigrid Damsager Schola Cantorums kor 4140 3213 Send en mail
Solveig Nielsen Repetition/akkompagnement 2046 1356 Send en mail
Tommy Østerlind Violin, bratsch 2183 8285 Send en mail
Uffe Fogtmann Trompet 5190 8887 Send en mail
Yohan Ramon Salsasammenspil 4298 4477 Send en mail
Administration og bestyrelse

Musikhøjskolens Aftenskole

Smallegade 12
2000 Frederiksberg
Telefon: +45 20 47 00 75

mha@musikhoejskolensaftenskole.dk

Telefontid
Mandag, tirsdag, torsdag
kl. 10.00-12.00

Kontorets åbningstider
Mandag-torsdag kl. 9.30-16.00
Fredag kl. 9.30-14.00

Musikhøjskolens Aftenskoles administration

Ole Thøger Nielsen – leder ole@musikhoejskolensaftenskole.dk
Thorbjørn Kjærgaard – souschef tk@musikhoejskolensaftenskole.dk
Hanne C. Olsen – sekretær mha@musikhoejskolensaftenskole.dk
Mette Kirk – sekretær mha@musikhoejskolensaftenskole.dk

Musikhøjskolens Aftenskoles bestyrelse

Mads Johansen – formand
Lene Abro
Bo Skjold Christensen
Eva Holck
Kirsten Thomsen
Thomas Troelsgård – elevrepræsentant
Vores historie
Musikhøjskolen Aftenskole i gamle dageMusikhøjskolen, (den daværende Københavns Folke Musikskole,) oprettedes efteråret 1931 af Finn Høffding – komponist, teorilærer ved DKDM og formand for DMPF, og Jørgen Bentzon – komponist og jurist ved Højesteret.

 

 

 

Megen inspiration hertil blev hentet hos den tyske musikpædagog Fritz Jöde, som var pioner indenfor folkemusikskolebevægelsen. I 1927, under et ophold i Baden-Baden, havde Høffding og Bentzon overværet Jödes mesterlige indstudering af flerstemmige korværker fra 1500-1600 tallet. Værkerne blev sunget fra bladet af en stor gruppe folkemusikskoleelever ved hjælp af en nodelæsningssystem – Tonica Do – med brug af håndtegn, som anskueliggjorde nodebilledet.

Som beskrevet af Finn Høffding i “Musik” (1967) var de ikke alene opmærksomme på den meget smukke korsang, men også den ”fredelighed, stille musicering, fordringsløse fællesfølelse, idealistiske begejstring og højagtelse for musik.” Efter lange drøftelser blev de enige om at forsøge oprettelsen af folkemusikskolearbejde i Danmark, hvis landsmænd talte Grundtvig og Carl Nielsen; her skulle sådan en bevægelse have gode muligheder. Med folkelig musik forstås al den musik som kan udføres og nydes af lægfolk. Begge anerkendte behov for en musikopdragelse, som sigtede på forståelsen af fortidens og samtidens musik.

Der fulgte et grundigt pædagogisk forarbejde, som resulterede i oprettelsen af folkemusikskolens første hold med 25 elever i november 1931, som foregik ved Københavns Fortsættelseskursus på Ny Carlsbergvejens skole.

14. marts 1932 holdt Fritz Jöde sin første åbne sangtime i Odd-Fellow Palæet, arrangeret af DMPF og Sanglærerforeningen, med holdet fra folkemusikskolen som forsangere. Det blev et tilløbstykke og vakte stor begejstring hos deltagere.

Da loven for Folkemusikskolen blev udarbejdet bestemtes samtidigt Folkemusikhøjskolen begreb således:
En Folkemusikskole er en Musikskole, hvor der holdvis undervises i Hørelære og Korsang saaledes, at ingen kan deltage i Korsangen eller Specialundervisningen uden samtidigt at deltage eller tidligere at have deltaget i Hørelæreundervisningen. Basis for Undervisningen er den folkelige Sang. Formaalet er at give alle Samfundsmedlemmer en musikalsk Opdragelse for en overkommelig Pris (Eleverne betaler 3,00 Kr. pr. Maaned).

I 1933 tilsluttede C.M.Savery sig Københavns Folkemusikskole med en Frederiksbergafdeling jævnsides med afdelinger på Vesterbro, Østerbro, Nørrebro og Christianshavn. Det blev Stor-Københavns Folkemusikskoler.

I en årrække blev Folkemusikskolen (den nuværende Musikhøjskole) drevet af en lederkreds, hvis medlemmer var ledende skikkelser indenfor musikpædagogik eller formidling. De talte Svend G. Asmussen, Lis Jacobsen, Vagn Rehling, Kristian Riis, Herbert Rosenberg og Gerhard Schepelern.

Med tilblivelsen af Fritidsloven i 1968 kunne voksenundervisningen udnytte tilskudsmulighederne fra stat og kommune og tilbyde undervisning i kor, orkester, teori og hørelære, instrumentspil, sang, folkedans og beslægtede fag.

Blandt skolens senere ledere tæller organist Finn Reiff, musikpædagog og folkemusiker Ejnar Kampp og violinist Jakob Thomsen.

I 1978 flyttede Musikhøjskolen til Frederiksberg.

Siden 2001, p.g.a. Folkeoplysningslovens ændringer med et lovkrav om at alle landets aftenskoler skulle ledes gennem foreningsarbejde, har Musikhøjskolens Aftenskole haft sin egen forening bestående af undervisere i Aftenskolen.

Musikhøjskolen tilbyder et dynamisk miljø, hvor alle uanset alder eller kundskaber kan dyrke musik og dans. Huset byder på masser af aktiviteter, bl. a.koncerter, sammenspilsdage og debatarrangementer.

Kilder: ”Jørgen Bentzon ” af Morten Topp, ”Musik og Forskning” 4, 1978, Musikvidenskabelig Inst. ved Københavns Univ. Dansk Musik Tidskrift årgang 1939 – 07.

Pin It on Pinterest

Share This